Skogfiol_Viola riviniana
Bestillingsreferanse: 12.05.27._156.jpg
Bildet inngår i albumet Fiolfam -