+/- Denne tråden dreier seg om nyhetsartikkelen Ny ansvarlig redaktør på foto.no:
Norges største nettsted for fotografi satser stort i 2006. Vi ønsker å bli enda bedre! Nå har vi engasjert Robert Meyer som ansvarlige redaktør.
CF W.
NY ANSVARLIG REDAKTØR ER PÅ PLASS:
- Vi ønsker at du her kommer med dine råd og ønsker til den nye redaksjonen.
Takk...mvh CF-Wesenberg
#1
#1
Kristoffer L.
Gratulerer!

Dette er en spennende utnevnelse, ikke minst med utgangspunkt i Meyers fokus på selve bildet og dets uttrykk, og på bildeanalyse og -kritikk.

Skulle jeg driste meg til å komme med et par råd og ønsker, måtte det være at...

- han gjør en innsats for å bevisstgjøre Foto.no's brukere i kunsten å se

- vi får en bevisstgjøring i hva god bildeanalyse og -kritikk egentlig er

- vi får flere anmeldelser av utstillinger (både foto og annen bildende kunst som måtte være av interesse)

- han jobber videre med idéen om å tilby en funksjonalitet for interessegrupper på Foto.no (ref. David)

- at han profilerer seg som en synlig og aktiv redaktør, som gjerne deltar også utenfor de rene redaksjonelle fora. Jeg tenker her spesielt på bildekritikkforaene og i debattspaltene.

Lykke til! ;-)

- Kristoffer
#2
#2
Bjørn Tore Manuel E.
Det er bare å ønske velkommen, om han lar seg slippe til bør dette bli interessant.
#3
#3
Venche J.
Dette gleder jeg meg til.
2006 ser ut til å bli spennende.

Wenche.
#4
#4
-
Avsluttet konto 29954
I første omgang: Hjertelig velkommen - Gratulerer - og Lykke til ! :o)
#5
#5
-
Avsluttet konto 26199
Gratulerer, og velkommen, Robert!

En raus og kunnskapsrik person med et perspektiv langt utover seg selv har inntatt redaktørposten. Dette lover godt!

Det er ekstra gledelig at foto.dotten satser på både bredde og dybde. Samtidig kan dette være et viktig bidrag til å samle det lille miljøet i foto.norge til ett rike, i det minste på wwwebben.

Foto-no har nå enda større potensiale til å være et samlende forum, uansett nivå (amatør, yrkesfotograf), retning (atelier, reklame, presse, kunst osv.) og fokus (egeninteresser/fellesinteresser).

#6
#6
Line Kristin W.
Mange beskrev jo sine ønsker sist spørsmålet ble stilt CF, dvs. ved forrige redaktøransettelse.
Desverre finner jeg ikke igjen tråden, men redaksjonen kan formodentlig være behjelpelig.

Utvidede horisonter er vel og bra, men uten et rimelig støtt ståsted mister man jo gjerne horisonten av syne.

Hva Foto.no/red. først og fremst trenger er å gjenoppbygge sin kredibilitet, integritet og tillit blant brukerne (forventelig i markedet generelt). I *utgangspunktet* bør det bety å satse på (bedre) ivaretagelse av Dottens forskjellige brukergrupper gjennom:

- tilstedeværelse og aktiv, lydhør kontakt via diskusjonssidene
- kontinuitet i/oppfølging av redaksjonens/redaktørens utspill
- vilje og mot til å ta beslutninger/gjøre endringer
(personlig ønske nr. 1; skille BK/BG i to *helt* selvstendige fora med utgangspunkt i brukernes divergerende ambisjonsnivåer)

Dette anser jeg å være grunnleggende forutsetninger for å kunne gjenskape Dotten som et positivt, inspirerende og lærerikt møtested for alle med genuin interesse for fotografering/billedskaping.
Når dette er oppnådd, vil horisonten ligge åpen og klar for utvidelse.

Jeg håper vi kan se frem til en ny og entusiastisk giv for Dotten, - gjensidig inspirasjon og motivasjon!

Velkommen og lykke til! :-)

- Line :-)
Frode S.
Gratulerer så mye med utnevnelsen!!

Dette gir jeg min fulle tilslutning til, Line.

I tillegg synes jeg redaktøren må ta ansvar og sørge for at hendvendelser til foto.no blir besvart.

Dette er utrolig nok det forumet jeg har brukt mest tid på de siste månedene, men det eneste der redaksjonen ikke svarer på hendvendelser. Med andre ord er det andre ting enn redaksjonens seriøsitet som lokker.

Jeg ønsker meg også tiltak som kan stoppe den barnslige kranglingen mellom voksne mennesker som titt og ofte forekommer i diskusjonsforumet. Det har en viss underholdningsverdi når man er i rett humør, men alt for ofte føles det bare plagsomt og pinlig.

Mvh
Frode
Trond Arild Y.
Helt enig i ønskene til Line. I tillegg har jeg noen ønsker/forslag:

- Diskusjonsforumet deles opp tematisk (i minst 5-6 undergrupper), og moderatorer sørger både for å påtale overtramp og evt å flytte tråder dit de hører mest hjemme. Søkbarheten gjøres også så god som overhode mulig. (Jfr Line som ikke finner igjen en tråd).
- I tillegg til å skille BK/BG, bør det kanskje innføres flere kategorier i BG. La oss tenke oss tre ganger så stor bildetilstrømming som i dag. Hvordan håndterer en stakkars bruker denne bildeflommen? En kan f.eks dele opp etter fotografenes intensjoner.
- Nyhetsstoffet deles klarere i kategorier, og de som skriver, definerer journalistiske standarder for kategoriene de skriver i. F.eks må bransjenyheter (minus tekniske detaljer) håndteres som økonomijournalistikk, utstillinger og bildebøker som kulturstoff, og f.eks fagpolitisk stoff og teknologiske problemstillinger må behandles på sine egne premisser. I tillegg kan det gjerne være endel mer lokalavis-aktig stoff, men dette bør ikke få dominere!
- Hvis det er mulig, kunne en ha et kommentatorkorps som f.eks sto for minst en ukentlig kommentar (til sammen). Med ulike interesse- og kompetanseområder.
- Hvis det er vanskelig for redaksjonen, kunne en kanskje engasjere noen av brukerne til å hjelpe til med å svare på henvendelser, ta imot feedback etc. Dette er jo i stor grad community work.
- Det skal være plass til det ambisiøse og krevende også. Som nettsted har ikke dotten de samme krav til lesbarhet av ALT stoffet som vanlige fagblader og tidsskrifter, og dette handlingsrommet bør utnyttes planmessig!
- Et godt og lett søkbart arkiv! Gjerne meta-artikler som oppsummerer og lenker til stoff som har vært presentert.

Må si at de første signalene fra den nye redaktøren gjør meg ganske optimistisk! Lykke til! :-)
#7
#7
Line Kristin W.
Verken pressemelding eller mail sier noe om tidspunkt for Robert Meyer's inntreden som ansvarlig redaktør. Når kan vi spent forvente ham å komme på banen?
Bjørn Tore Manuel E.
Hmm, må jeg til å bake igjen ;-)
Line Kristin W.
Bruk dobbel porsjon for sikkerhets skyld ;-)
Amund Blix A.
Trippel, er tom for kamel nå.... :-)
#8
#8
Arnstein P. F.
Ønsker ny ansv redaktør velkommen og en honør til foto.no som har tatt et slikt taktisk klokt valg som utvilsomt vil gi nettstedet et seriøst løft og kan være med på å holde interessen oppe blandt et bredt spekter av brukere.
Fra en moderat bruker av dette nettsted som har høstet mye lærdom av de mange kunnskapsrike som har meddelt sin kunnskap og erfaring til oss andre vil denne ansettelsen absolutt forsterke den siden av dette netstedet. Derfor vil mitt ønske gå i retning av større deltagelse i veiledning og begrunnet kritikk av det mangfoldet av bildegrunnlag som legges ut på disse sidene! Hva med å komme med redaktørens merknader knyttet til bilder av ulike retninger og stilarter? Her bør de bilder som ikke stikker seg ut i første omgang som blinkskudd komme med og få en omtale på godt og vondt!!! Dette skal bli spennende å se utviklingen av.
Mvh Arnstein
#9
#9
Dag T.
Jeg er enig med de som sier at dere har fått nok råd før. Dere vet hva dere har:

Kanskje en av de fotonettsidene med størst spredning i brukerne, fra ferskeste nybegynner til etablerte kunstnere, pressefolk, andre fotografer og høyt premierte amatører, og dermed også den største spredningen i gemytt fra kranglefanter, ironikere, tullinger og kverulanter til naive snillister.

Litt av en gjeng.

Jeg synes det er spennende med valget, jeg ser noe av ideen med en som samlet på fotografi fra de ypperste legendene til enhver amatør som ville bidra. Bare bildesamlingen her bør kunne analyseres i en eller annen retning.

Det jeg vil vite er imidlertid hva en så sterkt personlighet i det norske fotomiljøet vil med FOTOdotNO. Jeg har ingen tro på at den nye redaktøren bare er her for å følge våre ønsker.
Ann F.
Siste avsnitt i ditt innlegg har også spøkt i mine tanker.

Det er ikke til å komme fra nettopp det du sier, Dag, at spredningen her er utrolig stor. Med den støy det tidvis medfører, naturlig nok.
En av hans viktige oppgaver, slik jeg ser det, må være å fortsatt la både den glade amatør og hans motpol fortsatt få lov til å være med. Uten at noen av dem skal føle seg fortrengt, tilsidesatt eller uglesett/uønsket.
Enten man nå er fornøyd med å få til godt eksponerte og komponerte klassiske postkortnaturmotiver/portretter eller har langt videre rammer og ønsker for sin fotografering.

HVORDAN er en utfordring som er en Herkules verdig. Og som nok kan føles som et Sisofys-arbeid.

Mvh Ann
Robert M.
Nei, du har rett i det. Jeg liker grunnlaget for nettstedet, og ser et behov for å kunne samle interesser på mange plan. Tror ikke på en enkel løsning, men etter mange års praksis, forskning og undervisning av mange grupper (fra nybegynnere, etterutdanning for pedagoger, kunstnere, fotojournalister osv osv) er jeg interessert i å lære mer om dagens interesser, brobygging og ikke minst vil jeg forsøke å åpne for bedre bildeforståelse, saklig kritikk og ikke minst utvikle språket rundt bilder. Mange reagerer negativt på å snakke om bilder, men min erfaring er at språket ofte er den største hindringen i diskusjoner. Vi kjenner alle de fleste ordene, men å bruke dem for hva de betyr, åpne for saklighet i diskusjoner hvor man kan bruke språket mer presist. Jeg tror mange gjerne vil lære hvordan vi kan forholde oss og skille mellom ulike følelser og reaksjoner vi kan oppleve i forhold til bilder. Kan dette klargjøre noe av mine ambisjoner? Men kritikk er ikke målet - den enkeltes evne til å åpne, oppleve og engasjere seg er kanskje det viktigste. Vi fpr se hva vi kan klare - sammen.

Frode S.
Supert!!

Jeg tror du har helt rett med hensyn til at språket kan være en stor hindring for å få i gang en fornuftig diskusjon omkring bilder. Noen ganger kan det virke som om mange ikke tror de kritiserer noe dersom de ikke bruker negativt ladede ord om bildet de omtaler.

Håper du kan lære oss alle noe der.

Mvh
Frode, som har store forhåpninger til ditt virke
-
Avsluttet konto 1749
Gratulerer med oppgaven. Jeg setter personlig pris på at det kommer en kompetent redaktør, som tør være omstridt. Kjedelige gjennomsnittsmeninger som ikke tør utfordre, er det siste vi trenger, så lenge takhøyden for andre meninger er høy. Jeg er heller ikke redd for om nivået her kan kryppe litt høyere. Hvis ikke folk er interessert nok til å våge å bli med i en utvikling i retning mer bevissthet om fotografi, vil vi aldri komme forbi de evindelige teknikkdiskusjonene som herjer her nå (ikke minst all feilinformasjonen). Om noen halvinteresserte detter av lasset, ville det bare gavne dem som blir igjen.

Et spørsmål til deg, mens vi er i gang. Vi satt i et panel sammen for noen år siden på et seminar på geilo, der du gikk langt i å hevde at opphavsretten burde forsvinne, og at opphavsmenn burde ta seg godt nok betalt for førstegangsbruk. Kan du utdype hvordan du ser på dette i forhold til fotografi i dag? Evt. i en egen artikkel eller tråd?

Mvh

Toralf
Steinar H.
Toralf, dette var skummel lesning. Du sier:Om noen halvinteresserte detter av lasset, ville det bare gavne dem som blir igjen.
Dette synes jeg er en farlig holdning. Føler at dette nettsted absolutt bør hjelpe fram de halvinteresserte, eller nybegynnere som jeg velger å tolke det som. Spesielt de (dere) som har lang fartstid bak søkeren, bør vise enda større engasjement for å bla. hjelpe fram de(vi) som legger ut bilder som ikke ligger i øverste sjikt. Det er nettop disse bildene som trenger litt veiledning for å komme seg videre. Uten å få med seg medlemmer på alle nivåer, vil det kunne utvikle seg til gutteklubben grei. Det tror jeg ikke noen(eller svært få) er tjent med.

Robert Meyer; velkommen i klubben. Likte spesielt de siste linjene dine; Men kritikk er ikke målet - den enkeltes evne til å åpne, oppleve og engasjere seg er kanskje det viktigste. Vi fpr se hva vi kan klare - sammen.

Steinar
Line Kristin W.
Steinar, du sier du velger å tolke 'halvinteressert' = 'nybegynner'. Du *velger* dermed å tillegge utsagnet negative verdier (og Toralf holdninger) han verken gir eller har gitt uttrykk for.

Halvinteressert = halvinteressert, verken mer eller mindre.

Toralf er blant dem som i årevis har utmerket seg som en særdeles hjelpsom og motiverende læremester, - ikke minst ift. nybegynnere. At hans (og andres) forutsetning for å by av sin kunnskap, tid og energi, ligger i tilstedeværelse av genuin interesse, kan ikke anses som annet enn utelukkende positivt.

Avsporingen er helt uten rot i virkeligheten, jeg håper derfor dette blir stående som avslutning.
Steinar H.
Helt enig i at Toralf har veldig mye å bidra med ang. fotoraferingens kunst, og jeg leser hans innlegg med stor respekt. Akkurat derfor kunne jeg ikke la hans utsagn gå forbi uten min kommentar.

Steinar
Frode S.
I henhold til min erindring er Gutteklubben allerede etablert og fungerende. De har til og med offentliggjort noen vedtekter som etter min mening er mer eksluderende enn innkluderende. Egentlig et ganske pinlig foretak som forteller mye om holdninger.

Jeg fant linker i en eller flere tråder i høst, men klarer ikke å finne dem igjen.

Når det er sagt, vil jeg understreke at jeg er svært usikker på om Toralf var medlem i klikken.

At tonen i forumet til tider er ubehagelig og ekskluderende for mange, kan kanskje det faktum at julebordet ble avlyst være en indikasjon på. I andre forum som jeg deltar i, ville jeg gjerne møtt de andre deltakerne ansikt til ansikt. Dessverre fristet ikke et slikt møte med deltakerne her sist høst. Ikke fordi det er så mange negative, men fordi de som er, er dominerende.

Når det gjelder kritikk av tonen i forumet, har denne vært reist flere ganger uten at redaksjonen har deltatt. Også mange av de som er enige i at det er og har vært betydelig bedringspotensilale, har unnlatt å delta. Jeg var selv målbærer for en slik kritikk sist høst, men støtten jeg fikk kom hovedsakelig via mail, ikke innlegg på diskusjonssidene. Med en bedre tone, tror jeg de som sendte mail heller ville skrevet innlegg på sidene.

Når det er sagt, synes jeg den generelle tonen er bedre nå. Om det er jeg som er mer vant til tonen eller om det faktisk har vært en endring, er jeg usikker på. De største kranglefantene, krangler jo stort sett seg i mellom..og det er bra.

Mvh
Frode, som tror på endringer til det bedre
Erlend M.
Linken og offisiell medlemsliste finner du her www.reklamefotograf.com/gg/ Men undercover-agentene våre røper vi ikke
Frode S.
Takker så mye!!

Dette har vært et savnet dokument.

Som du sikkert skjønner, har jeg ingen planer om å søke medlemsskap ;-)

Jeg var særdeles lite aktiv da dette ble opprettet og er usikker på hvor mye humor som egentlig lå bak. Er det noen tråder eller annet som kan klargjøre dette for meg?

Mvh
Frode
Frode S.
Vil bare legge til at selve budskapet ikke virker så pinlig som jeg mener jeg oppfattet det sist. Det har nok sammenheng med at jeg forrige gang hadde nærmere i minnet hva noen medlemmer hadde prestert av argumentasjon.

Jeg ønsker også god kritikk. Med det mener jeg godt formuelert kritikk. Ikke nødvendigvis nedsabling. Tenk positivt: hva kan jeg si for at vedkommende får utbytte av min vurdering, ikke: hvordan kan jeg mest mulig utspekulert eller direkte si at bildet ditt er bedritent.

Mvh
Frode
Amund Blix A.
Jeg har problemer med å skjønne hva som skal være ekskluderende i Gutteklubben Grei`s vedtekter, jeg ser ikke annet enn et fornuftig syn på bilder og bildekritikk...
Jeg har sendt søknad om opptagelse...

Mvh

Amund
Frode S.
Hei, Amund
Det dreier seg først og fremst spissingen og missoppfatningen om:

I forbindelse med den store økningen i bildeantall og deltagere på foto.no hadde det dannet seg grupperinger som mente at bildekritikk kun skulle være positivt. Man skulle for enhver pris oppmuntres, om det så var til å gjenta opplagte feil

Formålet med klubben leste jeg i forbindelse med kritikk av generelt lite hyggelig tone på forumet. Siste setning Man skulle... viser etter min mening et bevisst ønske om å polarisere en eventuell debatt. Jeg tviler nemlig på at noen noensinne har ment at man bør oppmuntre noen til å gjenta opplagte feil.

Med andre ord, så fremstod hele prosjektet som noe der de naive snillistene skulle settes på plass på sidelinjen, og de kloke og kunnskapsrike (klubbens medlemmer) skulle være på den andre. De skulle også ha lov til å karakterisere bilder etter humør og forgodtbefinnende.

Dersom det ikke er tydelig nok, understreker jeg at jeg er klar over at dette er min tolkning av hvordan jeg oppfattet klubben da jeg ble kjent med den.

Oppfordring: dropp den tullete klubben og fortsett å bidra på den positive måten du har gjort lenge.

Mvh
Frode
Amund Blix A.
Jeg fikk tydeligvis ikke med meg diskusjonene som førte til opprettelsen av GG, men jeg synes det som står der virker fornuftig, og sammenfaller med hvordan jeg stort sett har gitt bildekritikk hele tiden... Så jeg jeg fortsetter som alltid, om jeg er medlem eller ikke endrer ingenting for min del :-)
Frode S.
Godt å høre. Som du sikkert har forstått, tolker jeg poenget litt annerledes nå enn jeg må ha gjort første gang jeg leste det. Konteksten har ganske mye å si.
Likevel vil jeg si at opprettelse av ulike klubber ut fra denne typen forutsetninger etter min mening ikke er særlig samlende.

Mvh
Frode
Line Kristin W.
Oppfordring; Se at mis-/fortolkninger som f.eks. de du her påpeker selv å være ansvarlig for, i svært mange tilfeller er selve roten til uoverensstemmelsene.

Dernest; Dropp denne avsporingen til fordel for positive bidrag ift. temaet tråden er ment å omhandle.
Frode S.
Tror jeg har besvart det meste. Hva som er roten kan ofte diskuteres, men det som etter min mening er positivt, er at man kan rette opp i det meste ved hjelp av dialog.

At klubben er en realitet er faktum. At jeg oppfatter vedtektene som mindre pinlige nå, tenkte jeg var ganske ok å høre for de det gjelder.

Når jeg ser gjennom medlemslista, er jeg ikke i tvil om at mange bidrar svært så positivt på foto.no. Likevel tror jeg slike klubber er mer splittende enn samlende selv om de kanskje har utspring i mye humor og selvironi.

For øvrig kan det sikkert være greit for påtroppende redaktør å få greie på medlemmenes ulike synspunkt.

Mvh
Frode
Eirik H.
Kvifor må ein klubb, eit lag eller ei forsamling være samlande for den store massen? Er ikkje litt av problemet til foto.no at det har vakse seg så stort at ambisjonsnivået, interessene og biletesynet til medlemma er for divergerande?

Litt av årsaka til alle konfliktene på foto.no har vore, slik eg ser det, ulike meiningar om kva foto.no skal være. Om ikkje leiinga tar konsekvensen av mangfaldet på foto.no, som i realiteten er eit gode, så trur eg nettstaden sakte men sikkert vil miste sin appell for mange brukarar. I staden for å prøve å skvise alle inn i eitt diskusjonsforum og i eitt bileteforum, så kan det tenkast at det er lurare å dele opp nettstaden etter interesser og/eller ambisjonsnivå.

Sjølv merkar eg at foto.no er langt mindre interessant no enn tidlegare, men det er kanskje ei naturleg utvikling?

At Gutteklubben Grei er tufta på ein solid dose humor er ikkje tvilsamt, men den kviler òg på eit meir prinsipielt fundament.
Frode S.
Det er mulig det er naivt, men jeg tenker at dotten bør være et samlende forum for folk med stor interesse for foto. Utgangspunktet for digresjonen i denne tråden var en advarsel mot dannelsen av klikker. Det er et synspunkt jeg deler.

Skjønner for øvrig at mine innspill har bidratt til god reklame for klubben, så jeg kan ikke akkurat slå meg på brystet og hevde at jeg var så veldig lur denne gangen :-O. Syntes bare det var litt morsomt å bekrefte klubbens eksistens. For alt jeg vet finnes det flere. Kanskje motpolen eksisterer også. Klubben Rosende omtale, kanskje?

Mvh
Frode
Carsten A.
Det noe negativt ladete ordet klikk blir en litt merkelig betegnelse på det forhold at folk blir kjent med hverandre via FOTOdotNO og etterhvert blir gode venner med felles deltakelse i andre aktiviter enn den som kan foregå gjennom FOTOdotNO. Dette er bl.a. et utslag av den betydning FOTOdotNO også har som sosial møteplass. Mange av medlemmene i GG har forøvrig vært blant dem som har hatt (tildels meget) stor aktivitet på FOTOdotNO gjennom mange år, så noen mangel på interesse fra GG's medlemmer for FOTOdotNO som samlende forum skal det godt gjøres å komme frem til.

I meget korte trekk var utgangspunktet for GG at en person (som ikke lenger er deltaker her) hyppig og i åpenbart sjikanerende hensikt, og da forsåvidt også helt uten grunn, påsto at det eksisterte en klikk som han ofte betegnet som Gutteklubben Grei. Skrittet til å formalisere eksistensen av en slik klubb, forøvrig med medlemmer av begge kjønn, var ikke vanskelig å ta. Det ligger noe spøkefullt bak dette, selvsagt. Men den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorlig har faktisk fattet begge deler like dårlig (fritt etter et gruk av Piet Hein).

MVH CA
Gunnar K.
helt uten grunn, påsto at det eksisterte en klikk som han ofte betegnet som Gutteklubben Grei. Skrittet til å formalisere eksistensen av en slik klubb, forøvrig med medlemmer av begge kjønn, var ikke vanskelig å ta.

Eller kanskje han hadde rett, men var litt forutseende?
Carsten A.
Du er registrert som deltaker på FOTOdotNO fra 8. feb. 2005. De omtalte forholdene fant sted lenge før.

MVH CA
Dag T.
Jepp, og av forståelige grunner er deler av de diskusjonene slettet, eller ihvertfall utilgjengelige for oss vanlige dødelige.
Gunnar K.
OK, straight from the horses ass, so to speak?

Tar en verbal spøk dere? Eller? Kanskje jeg havner i svartelisten til klubben...

Det hadde virkelig vært for ille...
Ann F.
Hvilken klubb antyder du til?
Mvh Ann
Gunnar K.
Du er jo medlem, da burde du også vite hvilken klubb vi snakker om...eller har glemt å fornye kontigenten?
Ann F.
Jeg reagerte på tonen i innlegget ditt. Og at du satte klubben i hermetegn - et forsøk på å være sarkastisk og nedlatende? Gjøre narr?
Ann
Carsten A.
Med god grunn. Men om det fører til noe å viderediskutere denne avsporingen er nok temmelig tvilsomt.

MVH CA
Gunnar K.
Så nærtagende dere er da! Kan bare konkludere med at humoristisk sans ikke er en av GG sterke sider.

Det jeg skrev var med en humoristisk tone (i alle fall var det ment sånn), at dere setter dere i forsvarsposisjon (eller var det angrep) tolker jeg på min måte...(det også). Det føyer seg bare inn i rekken av null-toleranse linjen deres, som avviker til de grader fra klubbnavnet...

Lykke til, med klubb og det hele...
Aase Marit W.
Smileys, Gunnar... Smileys er kjekke - så vet folk om du spøker... Det var ikke lett å lese ut av dine meldinger at du sier ting på en spøkefull måte...

Bare en tanke... :)Mvh,
AaseM. :)
Gunnar K.
Enten så er jeg for gammel, eller så var jeg fraværende den gangen smiley stod på timeplanen, skjønner ikke ett kvadder av de derre smiley symbolene. Ingen som vet om en oversikt eller kan fortelle meg hvordan de viktigste skrives (med betydninger).

Dette for å unngå fremtidige missforståelser...spesielt med tanke på nærtagende og selvhøytidlige fotografer...

På forhånd takk!

Leif Y. C.
Humor er så absolutt ikke ukjent for GG-ere, tvert imot. Jeg klarer imidlertid ikke med min beste evne å se noe humoristisk i dine høyst uklare og plumpe sleivsparkinnlegg. Har du noe budskap så foreslår jeg at du kommer med det på en tydelig måte.

Mvh LYC
Gunnar K.
som jeg forklarer i ett annet innlegg var jeg noe usikker på om det faktisk eksisterte noen klubb, mest pga. navnet trodde jeg det hele var en spøk. En klubb man misstenker for å ikke eksistere kan man spøke med, selvhøytidlige ikke-fiktive medlemmer viser det seg man ikke kan spøke med.

Skal gjerne innrømme at jeg selv var over gjennomsnittlig i godt humør når jeg skrev det første innlegget, må imidlertid innse at det var en feiltakelse av meg å anta at dere også var ved godt humør. Liten klype salt vet du, så kanskje dere hadde sluppet å angripe spøkefuglene i vinduskarmen hver dag. Men nei da, lag bråk som vanlig dere, det er dere jo så gode til. Lang erfaring osv.

Smil til verden, har dere hørt den før?

Jeg smiler, GG angriper...
Leif Y. C.
Dine innlegg er så fulle av sarkasme at det skal godt gjøres å se noe humoristisk. Jeg ser ikke noe smil i noe av det du skriver, bortsett fra dine stadige påstander om at du gjør det. Dersom det er humor du bedriver har du et formidlingsproblem.

Dersom du hadde giddet å sette deg inn i saker og ting ville du sett at bakgrunnen for GG er en solid dose humor (pga. navnet trodde jeg det hele var en spøk). Men dersom du hadde lest videre ville du sett at vi ønsker å stå for seriøsitet og klar tale, noe du tydeligvis oppfatter som lag bråk som vanlig dere, det er dere jo så gode til.

Jeg smiler, GG angriper? Ja, det har vi bare ditt utsagn på. Jeg oppfatter det tvert om, ivhertfall i forhold til hvem som angriper. Men jeg skal la være å ta deg alvorlig i fortsetningen dersom det er det du ønsker.

Mvh LYC
Gunnar K.
har du et formidlingsproblem

Ser slik ut, med så mange negative tilbakemeldinger...

Vil i midlertidig fastholde at dette ble tolket unødvendig negativt.


Frode S.
Synes du er morsom, jeg..
Mvh
Frode
Leif Y. C.
Ja, det er vel ikke nettopp noen overraskelse ...

Mvh LYC
Frode S.
Kanskje ikke det... begynner vi å bli kjente, da?

Mvh
Frode
Line Kristin W.
Ta det med et smil, Frode :-)
Det gjør i hvert fall vi, - GG får nemlig nye medlemmer i takt med dine smil. Takk takk! ;-)
Frode S.
Har liksom skjønt det, men jeg klarer ikke å la vær å smile likevel... begynner å bli desperat, stopp, STOPP!

Mvh
Frode
Dag T.
Litt til nå. og du søker om medlemskap selv .-)

Men vær advart, nåløyet er meget trangt...
Frode S.
Lurer litt på om jeg ikke har diskvailifisert meg selv... Må man anbefales for opptak? Fant ikke innmeldingsskjema.

Mvh
Frode
Dag T.
Skal man dømme etter de siste tiders søknadsbehandlinger må du primært ha gjort en vedvarende og seriøs innsats med bildekritikk, deretter å vise at du takler det å få kritikk og dessuten være en habil fotograf.

Se forøvrig nettsiden vår med kravene. Det er ikke noe krav at vi er enige om noe som helst annet. Hadde det vært et krav så hadde jeg for lengst vært ekskludert, eventuelt et par andre vært ekskludert av meg. Poenget er ikke om vi er enige, men hvordan vi er uenige .-)
Frode S.
Noen punkt føler jeg kanskje at jeg må jobbe litt med å tilfredsstille. Tenker på den vedvarende og seriøse innsatsen innen bildekritikk. Faller litt i gjennom når det gjelder varighet. Det er liksom noe med at det tar litt tid når man ønsker å gi seriøs kritikk. Har jeg ikke tid til å gi det jeg mener er vettug kritikk, forsøker jeg å holde kjeft...fingrene i ro, heter det kanskje her. Litt større poblemer med det på diskusjonssidene ;-)

Ha en fortreffelig åpningsaften og OL-helg

Mvh
Frode
Carsten A.
Du sier noe der ja ....

MVH CA
Line Kristin W.
Smileys er kompliserte Greier, Gunnar. Håper dette kan være til nytte og inspirasjon i din utrettelige søken efter utvidet forståelse av smilefjesene's forunderlige verden:


http://www.learnthenet.com/english/html/25smile.htm
When you talk to someone face-to-face, your body language, the tone of your voice and your facial expressions impart great meaning to what you say. In fact these non-verbal cues may be more important than your words. You can personalize your written messages by using smileys or emoticons. You'll be amazed at the range of emotions these little characters express. Some of the more popular ones include these:

-) Happy (Glad)
-( Sad (Trist)
-o Surprised (Overrasket)
-@ Screaming (Skriker)
-I Indifferent (Likegyldig)
-e Disappointed (Skuffet)
>:-< Mad (Sint)
-D Laughing (Ler)
;-) Wink (Blunker/fleiper)

Et par andre kjekt-å-ha-smileys:

;-p Sticking tongue out (Geiper)
..( Crying (Gråter)
%-{ Ironic (Ironisk)
<:-) Innocently asking dumb question (Stiller dumt, men ærlig spørsmål)
%-6 Brain-dead (Hjernedød)

Om du efter litt øvelse ønsker å fordype deg ytterligere i temaet, finner du smileys for Ronald Reagan mm. her: http://www.entity.cc/ICONS/free-emoticons.htm


- Line >:)
Humørløs GG'er

P.S. >:) = Little devil
Aase Marit W.
Heisan Gunnar,

Se f.eks. her: http://members.aol.com/bearpage/smileys.htm

Faktisk så er dette ganske så nyttig å bruke for å unngå misforståelser... :)Mvh,
AaseM. :)
Gunnar K.
Tar en verbal spøk dere?

Tydeligvis ikke. Selvrespekten er tydeligvis grenseløs...
Tor Kjetil L.
Uten at jeg har noe med denne klubben å gjøre vil jeg bare understreke at også jeg har store problemer med å finne den humoristiske tonen i ditt innlegg. Jeg synes Aase Marit kommer med et veldig godt råd.

Du skriver at innlegget var ment å være humoristisk. Siden flere av oss har problemer med å finne denne humoren er det kanskje litt drøyt å påstå at de har en nulltoleranselinje som følge av dette. Kanskje du da heller kan ta en litt mer ydmyk tone og beklage ovenfor de det gjelder. Du kan ihvertfall ikke tillegge alle medlemmene i en klubb en mening fordi de ikke forstod humoren din når det vitterlig er flere andre som heller ikke har forstått den.

Og bare så det er sagt. Jeg kan ikke se at medlemmene i denne klubben har fortjent en sånn karakteristikk. Tvert imot setter jeg svært stor pris at disse medlemmene (samt en haug med andre her på dotten) setter av verdifull tid til å dele sin innsikt med andre. Men det er min mening og jeg respekterer selvsagt at du kan ha en annen.

mvh. Tor Kjetil
Gunnar K.
Men det er min mening og jeg respekterer selvsagt at du kan ha en annen.

Fint.

Mener fortsatt at Flise-spikkernes-landsforbund-for-aggresive-fotografer hadde vært ett bedre navn på den klubben det er snakk om...men siden jeg ikke er medlem who cares...

Uff da, hermetegn igjen...

Må ikke bruke hermetegn på foto.no
Må ikke bruke hermetegn på foto.no
Må ikke bruke hermetegn på foto.no

Gunnar K.
et forsøk på å være sarkastisk og nedlatende? Gjøre narr?

Slettes ikke, var ikke helt sikker på om dere faktisk hadde opprettet en klubb som heter Gutteklubben Grei eller ikke. Med det navnet trodde jeg kanskje det hele var en spøk. Tror ikke på alt jeg leser på nett jeg ser du.

Nå som du (og CA) har fått svar på grunnen til hermetegnene kanskje dere kan legge vekk våpnene å en for alle - alle for en tendensene deres og heller konsentrere dere om noe matnyttig.

og med god grunn kommentaren din kan du spare deg for CA, den blir bare latterlig, fordi AF sin skarpe holdning baserte seg på en missforståelse. Din også. Som vanlig. Faktisk tror jeg det meste av gnisninger her inne baserer seg på missforståelser, folk er bare på nett via datakabel, toppetasjen går på tomgang, ser det ut til. Med en aggresiv innstilling, slik dere har, er det ikke rart det smeller en gang i blant. Om det er sleivsparkene eller den negative/feilaktige mottakelsen nevnte sleivspark mottar som er skylden til bråket her inne blir på en måte som høna eller egget.

Bare så den missforståelsen kan unngås, jeg tolker dere som egget...

Uff da! Hermetegn igjen, dette blir bråk!

Mvh
Gunnar
(som løper og søker dekning)
Eirik H.
No er du berre tåpeleg. Som andre påpeikar her var det vanskeleg å sjå det humoristiske i dine innlegg. Det er ikkje verdas undergang akkurat det; Skriftleg kommunikasjon er ikkje så godt eigna til å formidle slike nyansar som munnleg og direkte kommunikasjon. Men at du hissar deg opp og held fram med den hånlege sarkasmen tyder på at det kokar litt vel mykje i topplokket no. Prøv heller å lese innlegga dine seinare når adrealinet er ute av blodet. Eg vil tru du får eit anna inntrykk av dine eigne innlegg då.

Igjen, det er ingen grunn til å ta seg nær av dette og gå i forsvarsposisjon. Vi kan alle misforstå eller uttrykke oss uheldig på dette forumet.
Carsten A.
He-he, enig i det du skriver, skjønt i setningen det kokar litt vel mykje i topplokket no kunne det siste ordet med fordel vært utelatt.

MVH CA
Carsten A.
Jeg uttrykte i et tidligere innlegg (kommentar til er inlegg fra Forberg) tvil om det ville føre til moe å viderediskutere denne avsporingen. På en usedvanlig grei måte rydder du nå denne tvilen av veien.

MVH CA
CF W.
Vi er for mangfold, slik bonden var det da han høstet sist korn.
Mangefold var hans mål, det er også vårt.
-
Avsluttet konto 7085
Mangfold? hvorfor nekter dere da plent å legge opp til et beskyttelsessystem for sarte sjeler? slik at resten av medlemmene kan legge inn f.eks akt/erotiske/kunst bilder og slippe å få psyke kommentarer under bildene sine? Dere bedriver en merkelig form for mangfold.

Den typen bilder blant annet er en ganske så stor del av internasjonal fotografi, men på dotten så finnes ikke den typen bilder.
Dag A.
Mangfold er nok så mangt. Både horisontalt og vertikalt. Tror nok at vi begge setter pris på det horisontale mangfoldet hvor en med et visst kvalitetsminimum har en bredde i uttrykksformer. Dessverre er Foto.no langt på vei blitt manifesteringen i det vertikale mangfoldet gjennom jo større medlemstall jo mer mangfold *by definition by number*.
mvh Dag Altin.
-
Avsluttet konto 7085
Er nok det vertikale mangfoldet, og ikke det fotografiske det satses på ja, forskjellen på de to er endel reklamekroner ekstra i kassa, og så får vi som interesserer oss for noe mer enn gule blomster, se etter bilder andre steder:-)

Får håpe det blir bedre.
-
Avsluttet konto 1749
Les hva jeg skriver, da. Halvinteresserte og nybegynnere er i mitt vokabular to helt forskjellige begreper. Du kan gjerne være helt fersk og mer enn halvinteressert. De jeg mener vi hgodt kan unnvære, er de som henger med en stund uten noensinne å fatte ordentlig interesse. Uansett nivå på erfaring eller kunnskaper, er de interesserte alltid verdifulle. Interesse er viktigere enn kunnskap.

Dessuten snakket jeg om bildeforståelse, ikke teknikk. teknikk er jeg lei av, bilder blir bare mer og mer spennende, slik er det nok med d fleste etterhvert,
Frode S.
Siste avsnitt er jo litt overraskende, men likefullt hyggelig.
Når det gjelder interessenivå, håper jeg for min del at alle, og da mener jeg alle, som er litt interessert kan bli enda mer interessert. Med andre ord: fang flest mulig, da sikrer du både mangfold og utvikling.
Forresten var det hyggelig å se at du ikke var medlem i klubben. Trodde egentlig ikke det heller.

Mvh
Frode, som ønsker alle en god natt og fortsatt god helg!!
-
Avsluttet konto 1749
Jeg ville aldri blitt medlem av en klubb som vil ha en slik som meg som medlem ;-)
Frode S.
Bjarte B.
Er det ikke god skikk å oppgi sine kilder?
-
Avsluttet konto 1749
Jeg: personlig pronomen, 1. person entall: en selv, det som kommer fra egen person.

Klarere nå? Eller mener du Groucho Marx har monopol på sine gode replikker? (Replikken er forøvrig ofte feilaktig tillagt Woody Allen, som også har stor nese og bruker briller).

;-)
-
Avsluttet konto 1544
Velkommen skal du være!
Spennende programerklæring, ikke minst dette med å utvikle språket rundt bilder ser jeg i møte med spent forventning. Det synes åpenbart for meg at det er en grunn til at man lager bilder i stedet for å skrive en novelle, og jeg innbiller meg også at språket vårt ikke er tilstrekkelig til å formidle bildeinnhold, at det i høyden innimellom vil tangere bildet men aldri være bildet. Bildet kommuniserer på sitt eget språk og det språket er ikke verbalt. Sånn sett forstår jeg ditt ordvalg når du snakker om å utvikle språket rundt bildet. Der har jeg og flere med meg mye å lære, og kan du være med på å bidra i en slik prosess så vil jeg være fornøyd. Igjen, velkommen!

Mvh
Ola.
#10
#10
arnt s.

This is not most important

Fundamentalisme -
kan lett oppstå sålenge det er to eller flere oppfatninger av virkeligheten .

En fundamentalistisk holdning i denne sammenheng, kan føre til et snobbete, men ikke overveiende populært lite mindretall, vil bruke all sin tid på i vippe vekk fotografer med et annet syn .
En sekteritisk klikk rundt Fotogalleriet , eller en kunstskole, vil ikke være istand til å holde på interessen. .
Fasinasjonen ved foto.no er nettoppp at tiltaket er rensket for politisk og indeologisk svada , som det er svært mye av, i kretsen rundt Fotogalleriet .
Nettopp at foto.no har vært åpent for både proffe og for amatører er det elementet som har trukket folk og interessenter til å bruke denne siden .-
Nå er det å være duket for
at en Salieri i FFF og Fotogalleriet kommer inn og legger foto.no hel død.#11
#11
arnt s.

This is not most important

Fundamentalisme -
kan lett oppstå sålenge det er to eller flere oppfatninger av virkeligheten .

En fundamentalistisk holdning i denne sammenheng, kan føre til et snobbete, men ikke overveiende populært lite mindretall, vil bruke all sin tid på i vippe vekk fotografer med et annet syn .
En sekteritisk klikk rundt Fotogalleriet , eller en kunstskole, vil ikke være istand til å holde på interessen. .
Fasinasjonen ved foto.no er nettoppp at tiltaket er rensket for politisk og indeologisk svada , som det er svært mye av, i kretsen rundt Fotogalleriet .
Nettopp at foto.no har vært åpent for både proffe og for amatører er det elementet som har trukket folk og interessenter til å bruke denne siden .-
Nå er det å være duket for
at en Salieri i FFF og Fotogalleriet kommer inn og legger foto.no hel død.Robert M.
Takk for din tillit og imøtekommenhet, Arnt. Jeg vet at du synes at jeg bør 'tåle en trøkk', skjønt vi er venner, og sitter i samme båt. Hva du enn mener om Fotogalleriet i tilbakeblikk, så har ting endret seg, og de som styrer galleriet - og FFF - er ikke de samme som du snakker om. Hvis du har gode hensikter i forhold til foto.no og alle som følger med på disse sidene, inviterer jeg deg til å bidra med godt stoff, sakligheter og konstruktiv kritikk.
Personlig har jeg stor respekt for ditt virke, din erfaring og dine bilder - det vet du. Her kan du dele av din erfaring og innsikt, hvis du finner tid og interesse for det. Dette er foto.no's oppgave - gi rom for ulike interesser, innsikter og kunnskaper, slik at flere kan dele og lære - og kanskje kunne utvikle sine spesielle interesser videre. Ikke på bekostning av andre, men i samforståelse. Kan dette være interessant for deg, Arnt?
Med vennlig hilsen og håp om et konstruktivt samarbeide fremover.
arnt s.
Hei Robert.
Som du kanskje har sett på forsiden i din egen avis så er jeg forlengst installert her på foto.no , hehe .
Men som mange andre veteraner husker vi Fotogalleriet, hvor du var et sentralt medlem , som selve ypperstepresten for isolasjoni, nedvurdering og utstøting.
Galleriet har da heller aldri oppnådd å få luft under vingene . Det ble etterhvert en klamp om foten for FFF.

Så , Robert , jeg kjente deg lenge før du ble med i Fotogalleri-klikken.
Men det jeg husker er at da du involverte deg i Fotogalleriet, , ble du borte for oss andre i FFF. Mange oppfattet det som oim Fotogalleriet kjørte ei fiendtlig linje against FFF, som jo var fotografenes fagorganisasjon .
SElv om kjemien er i orden , så er det visse sosio-politiske spørsmål innenfor fotomiljøet, jeg og mange andre fortsett venter et svar på .
Hvordan kunne det skje den gang ?
Kan det skje igjen ?

Men uansett lykke til med jobben .
- Lar nok høre fra meg når jeg har noe på hjertet og da vesentlig via bilder, tenker jeg.
Arnt
Robert M.
Jeg har ingen hemmeligheter i dette Arnt. Er du interessert skal jeg gjerne forklare både de vurderinger og de beslutninger jeg gjorde. Da FFF ble etablert ønsket jeg ikke å bli formann, og overlot dette til Knut Evensen - ettersom han hadde vært en god medspiller fra første dag. Som nestleder fikk jeg oppgaven, sammen med Imre Hancz, og utrede hva det ville si å starte et fotogalleri i praktisk. Denne utredningen førte til at FFF la prosjektet på hylla i påvente av evt. bebdre økonomi.

I mellomtiden dukket Jamie Parslow opp på et av FFFs styremøter og spurte om FFF ville støtte opprettelsen av et fotogalleri i privat regi. Det var Dag Alveng, Tom Sandberg og Bjørn Høyum som hadde tatt initiativ til dette. Knut Evensen sa bastant nei, og flere med ham. Jeg mente imidlertid omvendt, at dette burde vi kunne samarbeide om. Jeg tok følgelig konsekvensen av mitt ståsted, og trakk meg som nestleder, og senere som medlem av FFF på grunn av dette. Det var ingen fientlig handling fra min side, men en klar politisk handling. Jeg har også senere forsøkt å utdype mine politiske synspunkter på nødvendigheten av et mangfold og ikke et sentralisert miljø rundt fotografi. Faren med at FFF skulle få 'all makt' ville kvele både miljøet - og deg Arnt, hvis du tenker deg om.

Jeg har aldri søkt maktposisjoner for maktens skyld, men fungert som gründer i mange forhold. Mine personlige interesser gikk i retning av fotohistorisk forskning på denne tiden. Men jeg så behovet for FFF, og jeg så behovet for Fotogalleriet, jeg forsøkte endog å bygge bro mellom fagfotografene og FFF, men fikk ikke støttet av styret som åpnenbart mente at FFF-medlemskap var en hedersbevisning og satte FFF'ere høyere enn andre fotografer. Jeg har flere ganger senere forsøkt å få enkelte medlemmer av FFF til å forstå at man ikke er 'bedre' selv om man arbeider med kunsteriske spørsmål, og at FFF ikke skulle være en eliteklubb. Dette er et politisk ståsted for min del. For jeg har stor respekt for hver enkelt fotografisk arbeidende kunstner. Men jeg behøver ikke være enig i alt de sier av den grunn - ei heller være fiende. Har aldri oppfattet meg selv som fiende av noen.

Selv føler jeg vel at jeg er blitt gjort til 'fiende' av en liten 'maffia' i FFF som brukte meg som skyteskive og skyllebøtte. Jeg har heller aldri ønsket å gå inn i konflikter og debatter hvor man har søkt å skape splid og fiendskap. Jeg har ofte meglet mellom stridende parter. Men hver enkelt får stå for sine egne posisjoner og meninger. Jeg synes vi skal være saklige i debatter og diskusjoner - og ikke gripe til personlige angrep med en gang man finner uenighet.

Er det flere spøsmål kan jeg gjerne diskutere dem, men la oss fortsette på en saklig måte?
-
Avsluttet konto 7085
Artig å se at forholdene som så mange kritiserer foto.no for, med sine reinspikka amatører, også finnes i de mer etablerte fotografiske miljøer.. Ikke det at det var noe sjokk, men dog:-)

Du bruker de samme ordene om en klikk innen FFF, som enkelte har brukt om medlemmer her inne, jeg regner da med at du er kjent med klikkdannelser, og har forståelse for problemet. Redaksjonen på dotten har i alle år enten støttet det som har vært av klikkdannelse her inne, eller valgt å ignorere klagene på tildels håpløs oppførsel og håpløs trakassering.

Mye av bråket på foto.no skyldes etter min mening puddinger i den såkalte redaksjonen, det blir ikke bedre av at de med ett unntak har vært totalt fotoblinde, og ser vel knapt forskjell på foran og bak på et bilde.

Blir spennende å se hva du kan få til, mulighetene er der om man velger å gjøre noe.

Krangel og tull på sidene tror jeg skyldes først og fremst at man ikke blir engasjert i bilder og foto, og da brukes gjerne energien på andre ting, som patetiske utstyrsdiskusjoner, forsøk på å diskutere bilder blir ofte klubbet ned.
Tor-Ståle H.
Og det skulle vært morsomt å se statistikk av hvor mange av medlemmene som legger ut bilder som ikke dvs. aldri har deltatt på diskusjonssidene, samt hvor mange av de som deltar på diskusjonssidene som ikke dvs. aldri har lagt ut bilder på BG/BK...

Hva hadde skjedd om diskusjonssidene forsvant? Man beholder bildekritikken (les: bildebedømmelse) og heller opprettet en utstyrskatalog (ala fotosidans recensioner) hvor de utstyrsfrelste (meg selv inkludert) kunne bedømme og diskutere utstyr til langt på natt...

Noe burde uansett gjøres, og hva om man begynte med at man måtte legge ut bilder for å kunne delta på diskusjonssidene og før man kunne bedømme et annet medlems bilde må man ha mottatt bedømmelser på egne bilder og besvart disse.
arnt s.
Hei på en søndag .
Hei Robert .
Fremstillingen av hva som skjedde da Fotogalleriet kuppet FFF for å få tilgang til FFF`s pengebinge, er det flere syn på Robert .
I mitt innerste hjerte skulle jeg ønske vi kunne være enige .
Men jeg er svært lei meg for at vi ikke er enige i synet på denne saken .
Hvordan kan du påstå at du ikke ønsket å være formann i FFF og overlot det til Knut Ebensen ?
Er jo helt på jordet .
Ingen foreslo deg som formann, Robert .
Du var nok ikke noe spesielt viktig medlem av FFF og det var ikke du som startet forbundet. At du fortsatt påstår dette, tror jeg må være fordi det ikke er mange ingen av gamlegutta som kan ta igjen. At du ble stor mann i Fotogalleriet, betyr ikke du var like stor i FFF.
Men jeg er ikke så veldig glad i forsøk på historieforfalskning,
Så jeg svarer, selv om jeg sikkert blir oppfattet somm kranglete .
Robert M.
Du kjenner øyensynelig ikke til hvordan FFF faktisk kom til, og det er greit nok. Har ingen problemer med at du og Kåre Kivijärvi snakket om noe lignende tidligere, men dere tok ikke initiativ til noe. Da jeg satte i gang bodde Knut Evensen utenfor byen (Enebakk), og jeg (bodde på Rykkinn) brukte å kjøre ham hjem etterpå, fordi møtene tok lang tid, og hans siste buss ofte var gått. Siste gang jeg kjørte ham hjem før vi ble konstituert, foreslo han for meg at jeg skulle bli formann, men jeg svarte ham at jeg ikke ønsket det, og istedet foreslo ham. På den måten ble han formann og jeg viseformann. Men i ettertid svikter Knuts hukommelse på flere felter, bl.a. også på dette.Men hvordan tror du at FFF kom til å bli konstituert på fotografiens 135-årsdag? At de andre var særlig opptatt og bevisst på fotohistorie? Hvorfor er det så farlig å innse de faktiske forhold? Fordi dere (eller andre) vil ha æren for dette selv (som om det skulle gi noen ære?) Jeg er mer opptatt av å forholde meg til faktiske hendelser og sikre kilder, enn den sladderen som FFF har generert for å sverte meg (og andre). Jeg kan godtgjøre for alt hva jeg hevder og sier. Opptakten til FFF var dengang i 1974 at både Knut og jeg var invitert til Oslo kameraklubb for å juryere. Etter at dette arbeidet var utført gikk vi på en liten restaurant (OKK hadde lokaler på toppen i Strøget) nedenfor, og her nevnte jeg mine planer for Knut. Han ble interesert og vi avtalte og følge dette opp. Vi inviterte en gruppe fotografer som alle hadde debutert, for å samles rundt felles interesser: bedre mulighetene for kunsterisk arbeidende fotografer. Blant disse var Åge Fermann, Imre Hancz, Bjørn Winsnes etc - og flere kom til etterhvert som Arnt Sneve, Kåre Kivijärvi, Frits Solvang osv. Jeg kjente ikke deg før FFF. Men vi hadde flere møter opp hos Åge ved Soria Moria, og diskuterte både navn på forbundet og formålsparagrafer etc. Dette kan bekkreftes av flere, hvis du er interessert, Arnt. Jeg har også notert disse avtalene i min agenda for 1974, og kan gi deg riktig dato og klokkelesett hvis du ønsker det. Selv bryr jeg meg ikke så mye om hva du tror eller ikke, for jeg regner ikke med at vårt vennskap er avhengi av FFF? Nei, jeg ønsket ikke å markere meg innen FFF, men jeg var klar på mitt politiske ståsted. Og jeg holder fast på de faktiske forhold for hva de er. Hvorfor dikte opp alternativ 'historie' i ettertid? Hvorfor lyve? Skal gjerne ta noen rundet med deg hvis du virkelig er interessert i de faktiske forholdene. men hvis du bare skal hakke på meg, og dikte opp noe nytt, så kom med kilder og vis meg. Min hovedinteresse i 1974 var fotohistorisk forskning, og derfor trakk jeg i gang den sovende 'Norsk fotohistsorisk forening', og blåste liv i den. Ikke mange årene senere la jeg yrkesfotografi tilside og viet all tid til fotohistorisk forskning. Dette og mye annet er også dokumentert gjennom avisene. Ellers tror jeg ikke at dette er det beste stedet å skrive fotohistorie. Vi skal etablere egne sider for det stoffet.

Jeg har tilbudt deg å treffes og drikke kaffe - så kan vi oppklare alle misforståelser, og kanskje finne tilbake til den gode tonen jeg tror vi begge ønsker. Og jeg håper at du kan bruke både din fotografiske og journalistiske begavelse til å bidra med godt stoff på denne webben. Min interesse her er først og fremst å utvikle den, utvide den, og organisere den slik at den blir lettere tilgjengelig for alle som er interesserte. Jeg sikter ikke på en bestemt gruppe, men på mange grupper, deres særinteresser og ikke minst på deres felles interesser. Her vet jeg at du har mye å bidra med. Tar du utfordringen?
Dag T.
Hehe, så har jeg lært litt lokal fotohistorie idag også. .-)

For min del er det lenge siden jeg sluttet å gå på fotogalleriet men jeg har oppfattet at noe skjedde for ca år siden (omtrent da Hanne flyttet?). At det har skjedd ting før det har også vært nokså åpenbart ut fra diverse debatter. Jeg er imidlertid enig med Jan Petter i at dette og andre kamper har likhetstrekk med ting som har skjedd her på dotten. Sannheten har flere fasetter, og jeg regner med at du vil få vite litt om dottens egen historikk. I den anledning kan du jo også se litt på vår versjon:
http://reklamefotograf.com/gg/

.-)
#12
#12
Tom Just O.
Jeg ønsker den nye redaktøren velkommen! At foto.no får en egen redaktør er noe nytt og bør bety et kvalitetsmessig løft for hele siden.

Et ufravikelig krav til den nye redaktøren er å fylle førstesiden med noe nytt hver dag, - ja gjerne flere ganger om dagen. Ha som mål å være først i Norge på nyheter, og at 'noe nytt' er på sidene minst hver dag.

Idag fremstår denne førstesiden som en elektronisk gravstøtte der 'ingenting skjer'. Og vi knipser oss videre til dpreview for å få med oss nyhetene. Fortsetter det slik vil foto.no gli i bakgrunnen i forhold til de fotostedene som klarer å følge med.

Hva med å ha ambisjonen med å lage en avdeling av foto.no til en engelskatalende internasjonal foto-site. Tenk hva slags reklameintekter man kan få da?

Ha'de'! Jeg knipser meg nå videre til dpreview for å få med meg nyhetene!
Robert M.
Jeg skulle gjerne gjort dine ønsker til virkelighet, men vi vet begge at det ikke er mulig. Ikke slik tingene fungerer i dag. Jeg foretrekker å ha reelle nyheter istedet for å servere argurker i stille perioder. Men jeg lover at når maskineriet er renset og smurt skikkelig, og nye emner er lagt til, så vil det bli mye mer å titte på, lese og diskutere.

Du vet like godt som meg at kvantitet ikke er det samme som kvalitet. Men utfordringen er at vi får vite om hva som skjer, hva som ligger folk på hjertet, om drømmer og visjoner like godt som katastrofer og ulykker. Da kan vi lettere skape en god nyhetsformidling. Men dine synspunkter, din kritikk, dine råd og dine bidrag er også viktige for oss - og la oss alltid få tips om hva som skjer. Ellers ønsker jeg ikke at du eller andre slutter å følge med på dpreview eller andre gode nettsteder.

Når det gjelder engekslspråklige tilbud er ikke det en ukjent tanke for meg heller, men det krever nok en større redaksjon enn den vi har nå. Men det kan være en målsetning for fremtiden.
-
Avsluttet konto 7085
Alt er bedre enn ingenting, idag så finnes det ikke en omtale av f.eks utenlandske fotografer, det finnes ikke linker, det finnes kort og godt så lite fotorelatert stoff på sidene at det er pinlig.. Det er ikke noe poeng å servere agurker, verden svømmet over at godt fotostoff, en og annen link til godt og severdig materiale er ikke å forakte.

Det finnes faktisk ikke en eneste redaksjonell link til en norsk fotograf engang.
Robert M.
Her nevner du viktige mangler vi må gjøre noe med. Vi må kunne vise, snakke om og linke opp fotografer fra andre himmelstrøk også. Kan du si noe om hvordan du tenker deg dette presentert? Eller kanskje andre kan komme med innspill?

Men vi må for all del ikke glemme våre egne fotografer heller, for vi har mange fremstående yrkesfotografer og amatører.
-
Avsluttet konto 7085
Noe av det som er problemet til folket her inne, eller ivertfall veldig mange, er at deres fotoverden stort sett kun betyr at de klikker seg inn på disse sidene, og henter all inspirasjon her inne, det blir for navlebeskuende, det er så utrolig mye bra fotografi rundt om i verden, og ikke minst mange gode norske fotografer som så absolutt bør fremheves..

Tror det må være 5 år siden eller noe sånt, at jeg foreslo at man lagde et sentralt register over norske fotografers internettsider, men ingenting har skjedd, det samme kan man gjøre med utenlandske fotografer, kanskje etter land eller kategori. Det registeret som finnes på sidene er langtifra godt nok, det er ingenting.

Presentasjoner av norske fotografers bragder i inn og utland hadde også vært veldig greitt, det er ikke dermed sagt at redaksjonen skal måtte spore opp alt sammen, veldig mange følger godt med på hva som skjer rundt om, og en tipstjeneste, tips redaksjonen om en eller annen norsk fotograf som har utmerket seg, f.eks

Det samme med nyheter om fotografer generelt, for ikke å snakke om presentasjoner av forskjellige fotografer, vi har en presentasjon av månedens fotograf her inne, men det gjelder kun norske fotografer. Man må ikke ha et intervju med utenlanske fotografer for å kunne presentere dem, det holder lenge med en kort omtale, noen linker osv... Månedens fotograf er uansett for lang tid, det burde være en ny hver 14 dag for norske, og ukens for utenlandske fotografer.

Når det gjelder kategori på foto, så er naturbilder akseptert her inne, sålenge det ikke inneholder for mye naken hud, forum for forskjellige typer foto finnes ikke, og heller ikke spesialiserte forum for f.eks storformat.

Det er så mye man kan ta tak i at det bare er å begynne i det ene hjørnet, det er aldri noe problem å gjøre noe bedre enn det allerede er, sålenge det faktisk ikke har blitt gjort eller skrevet en tøddel om alt dette her inne, alt vil uansett være en betydelig forbedring.

#13
#13
Tor-Ståle H.
Personlig er jeg redd for at det kan bli for akademisk og jeg er skeptisk til akademisering av kunst og håndtverks former.

Men hadde feks. fotografi vært et filosofisk fag ville jeg i midlertid ment noe annet...

8)

Men til Meyer er det bare å si - Lykke til!
Robert M.
Skjønner poenget ditt, men 'akademisk' betyr f.eks. ikke nonsens (er det slik du mener). I mange tilfeller er det nødvensdig å bruke et mer presist språk, og det må vi kunne for å unngå uklarheter og misforståelser. Klart vi kommer til å presisere i blant, forsøke å tydeliggjøre og forklare. Vi kommer også til å snakke om kunst, og iblant kan det være nødvendig å fjerne tåkeprat osv. Men vi ville ikke vært seriøse hvis vi ikke kan ta opp temaer med teoretiske overbygninger, kunstneriske spørsmål, dikutere kritikk og gjøre vårt beste for å kommunisere. Men jeg vil alltid være åpen for å lytte til dem som ikke forstår - hjelpe dem som er interessert så de kan følge med, forså og kanskje bidra selv. Men vi må kunne være åpne og saklige. Hva tror du om det?
Tor-Ståle H.
Det jeg ikke liker med akademiske overbygninger er de rammene/veggene dette skaper - enten er man innefor eller så er man utenfor. Og så bli da det filosofiske spørsmålet - hva er man da enten innlemmet i eller holdt utenfor?

Alle uttrykksformer, også foto, er generelt en emosjonell/personlig uttrykksform. Oppfattelsen og forståelsen av foto, tradisjonell kunst, musikk etc. er som baken - den er delt og kan/burde i utgangspunktet ikke kritiseres. Men det er klart at man kan kritisere teknikkene som brukes får å få frem et uttrykk.
Robert M.
Dette er jo en utfordring - og jeg synes det kunne være interessant å åpne også slike rom - for dem som er interessert. Klarer jeg å åpne dem for flere vil det jo ikke skade. Det er veldig lurt å bygge ned barrierer og la flere få innsikt. Kunstbegrepet eies ikke av en liten elite-krets akademikere. Og kunst kan kritiseres på andre nivåer en teknikk - vi skal komme tilbake til dette. Det finnes jo historiske tradisjoner her. Men kritikk handler da ikke bare om å finne feil og gale ting - det burde ideelt handle om å refleketere og evaluere - sammenligne og utvikle synspunkter og innsikter. Hvis du følger med kan vi utvikle denne diskusjonen på en langt mer konstruktiv og interessant måte - istedet for å stenge temaet ute å si: vil ikke, vil ikke?
Er enig med dine meninger om den emosjonelle kontingenten i bilder, og dette er svært interessant. Om å sette språk på følelser og reaksjoner - på en saklig måte ...
Tor-Ståle H.
8)

... jeg er med, og min hensikt er ikke å stenge temaet ute - heller motsatt - bringe det frem i lyset...

Du er inne på det jeg har savnet. Og mht. begrepet/ordet kritikk så bruker jeg det for hva det betyr - altså bedømmelse.

Det er åpenbart at ditt inntog i foto.no vil tilføre nye positive sider til innholdet og ikke minst identiteten til sidene. Hvorvitt du skal styre det rent tekniske innholdet, altså design og funksjoner, er uklart (det kommer ikke klart frem i pressemeldingen). Men det er strengt tatt heller ikke en redaktørs jobb...
-
Avsluttet konto 26199
Noe av det første man kan gjøre for å få språkforståelsen på plass, er å opprette en ordbok på foto.no hvor sentrale begreper forklares. Med det grunnleggende på plass, vil det åpne for at betydelig flere kan bidra i diskusjoner om bilder og bildeforståelse -- med færre misforståelser.
-
Avsluttet konto 26199
Jeg burde vært mer presis for å unngå misforståelser :-)

Det jeg savner på foto.no er en ordbok/ordliste med ord og vendinger som brukes i forbindelse med bildetolkning og bildediskusjoner, altså det kunstfaglige begrepsapparatet.

Det tekniske er jo bra dekket, både med ordliste og i diskusjoner.

Frode S.
Enig med deg der, Magnar

I tillegg kunne det vært en idé å skrive og legge ut en del artikler der man diskuterer bildetolkning og komposisjon. På den måten vil det også være lettere å fatte begrepsinnholdet fordi man da ser praktisk bruk av terminologien.

Mvh
Frode
-
Avsluttet konto 13241
Dette er en veldig viktig og bra diskusjon. Ordbok kan være en god ide, men det er like viktig at vi som uttrykker oss er klar over at vi kan forstås på flere måter, og at vi svarer på en ok måte om noen føler seg utelatt. Om vi klarer å få en tone her på foto.no hvor det er greit å uttrykke sin uvitenhet ovenfor et tema; uten å møte en bedrevitende holdnig i retur. Hvor det lønner seg å spørre og være nyskjerrig. Hvor man bruker et språk man selv er komfortabel med. Så har vi kommet en lang vei. Er man usikker er det bedre å spørre en å bryte ut i raseri.
Fotografiet kan bedømmes både teknis og akademisk. Og vi har forskjellige interesser innen fotografiet. Akurat som bruken av fotografi ikke kun begrenser seg til en spesifikk bruk. Kritikk er en viktig del av måten vi danner et grunnlag av forsåelse på. Men det aller viktigste er at kritikeren er oppriktig og ikke er ute etter å fremme sitt personlige ego, men vil dele de betraktningene man gjør seg og den kunskapen man har.
Vennlig vennlig
Raymond Alv K. Egge
Stian G.
Vel hvis du hadde sett litt på fagplanen til Robert Meyers skole (www.rmkh.com) så hadde du fort sett at den nye redaktøren mener at fotografi og filosofi har mye til felles ;)

Uansett velkommen Robert, håper du kan bidra med en flik av din kunnskap og være med på å få fokuset vekk fra mye av teknikken og over på bildets språk. Tolkninger er alltid spennende, og en filosofisk tilnærming til fotografiet er bare bra.


Lykke til...

PS: er det nødvendig å se så streng ut på bildet som CF har tatt da?

Robert M.
Du får spørre CF om hvorfor han fremstiller meg streng - kanskje han har en slik oppfatning av meg? Hyggelig at du ikke har det samme bildet, som kjenner meg ganske bra gjennom en lengre tid? Kanskje du kan ta bedre bilder av meg, hvor jeg ser hyggelig ut. Så langt er det min datter, Victoria, som har tatt de hyggeligste portrettene av meg så lang, men hun stiller i en klasse for seg?

Men det er et interessant spørsmål, hvordan vi kan tro at folk er slik de 'ser ut' på bilder, istedet for å se at et bilde av en person overhodet ikke er likeverdig personen. Et portrett er jo alltid en tolkning. Vi må skille mellom bilde og motiv. Dette er et filosofisk spørsmål, men ikke mindre viktig av den grunn.

Jeg er åpen for kommentarer på dette.
#14
#14
Villy N.
Gratulerer med jobben.
Ser det er endel skepsis til den akademiske sfæren. Det er jo nettopp denne som er int.

All kunnskap fra bunn til topp, hører med her på dotten.

Kunnskap, kunnskap og atter kunnskap.
Alle gode ting er 3.

Litt mer enn bare det tekniske er kjærkomment.

Vælkømmin ska du væra... ;_)

mvh Villy Norås

... savner faktisk Per Simonæs sine tidligere snuttprogrammer på NRK.
Robert M.
Ja, helt enig - innsiktsfulle snutter om bilder er velkomne. Vi skal åpne fotohistorien - og den siden som angår resten av billedkunsten (det kan faktisk være det meste av billedkunsten de siste to-tre hundre årene). Har du bidrag er jeg åpen - eller spesielle ønsker?
Villy N.
Stilarter, uttrykksformer, perioder, etc, etc.

Hvorfor ikke bruke flash-kjøre bildeskift, med diverse utsnitt fra valgte bilder for et emne.
Og samtidig kommentert med stemme eller tekst.

Lik småsnuttene til Per Simonæs på NRK.

Etterhvert,
oppbygd med en visualisert hovedkatalogsystem som tar for seg de emner som er beskrevet/laget.

Enkelt brukegrensersnitt der man kan sette seg tilbake og se og høre/lese og LÆRE!

Foredrag som er tatt opp som folk kan høre på...

Ideen er enkel men meget funksjonabel. ,_)

mvh Villy Norås
#15
#15
Birna R.
Min eneste erfaring med R.M. var nedslående og i skjærende kontrast til det inntrykket som søkes skapt her. Nå skal tvilen komme ham til gode selvsagt, så jeg stiller meg på sidelinjen i sakens anledning. Dessuten er fotodotnos betydning sterkt redusert de siste årene, så det skal vel mer enn en aktiv redaktør til for å endre på dette.
Robert M.
Hei Dag,
At du opplever så stor kontrast kan jo ha en årsak. Er ditt engasjement og positive ånd er av ekte vare, så bidra heller til å bedre foto.no aktivt, enn å stå på sidelinjen. Men hvis du bare er ute etter å være negativ er det sikkert mer enn nok å gripe tak i. Utfirdringen min er like mye utfordringen din. Hvis du virkelig har noe positivt iog konstruktivt å komme med, er du velkommen. Med din generøsitet vil du kunne gavne andre. Og valget er ditt.
Birna R.
Fortsatt er navnet feil. Akkurat som sist.

Jeg ser at det er all grunn til å stå der jeg har valgt.
Robert M.
Sorry Bjørn, tror jeg assosierer navnet til din bror (?) til etternavnet, etter at jeg traff ham i Galleri Daguerre, sammen med Okkenhaug, for mange år siden. Hyggelig at to brødre (for der er vel det?) er engasjert i fotografi på denne måten. Det var i alle fall ikke meningen å fornærme hverken deg eller din bror. Ok, jeg vet nå at det er Bjørn jeg skriver til. Velger du å stå i grøfta så gjerne for meg, men det er fremdeles foto.no's brukere du tar avstad fra. Hvorfor ønsker du å være så reservert? Hvis du vet bedre enn andre, bør du jo delta for å heve nivået opp til ditt? ... eller hva? Hva ønsker du egentlig? Du kan svare meg her, eller vi kan treffes for å snakke ansikt til ansikt. Ditt valg ... jeg stiller gjerne opp.
Birna R.
En enkel sjekk på relevante statistikk vil vise at jeg definitivt stiller opp for fotodotno.

Sidelinjen gjelder din redaktørrolle. Ikke noe annet.
Robert M.
Flott, da vil dine verdifulle bidrag kunne fortsette uten problemer, og ikke fra sidelinjen. Og jeg regner med å fortsette som redaktør, så da er vi enige om det.

De motforestillingene du har i forhold til meg synes å være av mer personlig karakter, så da bør vi heller ta det direkte - ansikt til ansikt. Noe annet vil bare være dumt - eller hva?
Så da avslutter vi dette ordskiftet her ...
Birna R.
For all del, RM. Jeg har vært med fotodotno fra starten av og regner med å fortsette en stund til :)

Får du til en bedre atmosfære på fotodotno, så har du min aktelse for det. Det er mye å ta fatt i.
Frode S.
Hvilken betydning foto.no har, er vel først og fremst opp til medlemmer og andre brukere å avgjøre.
Den sterke reduksjonen i betydning, er vel egentlig en subjektiv vurdering som kanskje har sammenheng med egen deltakelse?

Mvh
Frode
#16
#16
Line Kristin W.
Ref. nyhet http://www.foto.no/wip4/visWIPNyhet.epl?id=1285)
CF: Har du tenkt å rive ned foto.no for så å bygge det opp på nytt?
RM:Vi skal ikke forandre foto.no på annen måte enn å rydde litt - og utvide tilbudet med noen flere emner.

RM; Kanskje du vil utdype/konkretisere hva dette vil innebære?
a) rydde litt
b) utvide tilbudet med noen flere emner

Robert M.
Line Kristin Woldbeck,
Jeg skal forsøke ... men dette blir ikke et handlingsprogram, men snarere noen visjoner jeg skal forsøke å sette i gang. Jeg tror mange vil undre seg og komme med sine ønsker - og kanskje det gir meg mulighet til å endre rammer og profilere emnene anderledes. Så ikke ta dette for gitt, men hjelp meg heller til å se hva som ikke er like synlig i mitt perspektiv.

Med rydde mener jeg å skape bedre oversikt, lettere å finne de temaene som interesserer. Dette må naturligvis gjøres i samarbeid med David. Men det er et ønske fra min side å gjøre stoffet lettere tilgjengelig. Det handler ikke så mye om å kaste ut eller nedprioritere hva som er bra og fungerer bra.

Når jeg vil utvide tilbudet med flere emner tenker jeg meg å åpne fotohistorien og gjøre den tilgjengelig. Jeg vet at det er et langvarig prosjekt, men begynner man ikke blir det heller aldri noe.

Videre ønsker jeg å åpne for kritikk. Det vil kreve gode kritikere, og naturligvis informmasjon og debatt rundt emnet. Her tenker jeg meg en kritikk som ikke baserer seg på å lære teknikk, men å lære å se på bilder.

Jeg vil også forsøke å ååpne et hjørne på webben for de som er interessert i å kjøpe fotografi - for samlere og andre. Klarer vi å være våkne og presentere tanker og refleksjoner rundt salg av fotografi, auksjoner osv, så kan dette bidra til å klargjøre et marked som for mange kan fortone seg som et mysterium - og for andre kanskje som en utopi - eller idioti.

Jeg er også interessert i hva folk flest mener om fotografier, hva de liker og hvordan de vil forklare seg - så dette ønsker jeg skal bli et fast innslag. Gjerne fotografer og amatører, men helst brukere, kunder, de som bare liker bilder osv. Det kan være kjendiser eller fagfolk fra ulike deler av samfunnet - eller myndighetspersoner.

Jeg kommer også til å åpne min egen spalte for mine refleksjoner og tanker - ikke nødvendigvis om fotografi men om hva som er aktuelt i øyeblikket. Jeg er blitt bedt o9m å profilere meg, og bli tydelig - og det skal jeg forsøke. Jeg mener at det er langt bedre å si noe som er helt galt, men tydelig - enn å si noe som kanskje er riktig, innhyllet i tåkeprat. Hva jeg sier er et uttrykk for min mening i øyeblikket, og den kan, som alle vet, endre seg over tid.
Et godt motto er jo: Det beste er det gode værste fiende. Jeg starter med blanke ark og håper på et godt samarbeid.

Jeg verdsetter at så mange av foto.no's faste brukere har sendt email og ønsket meg lykke til med utfordringen. Jeg tror mine medarbeidere og jeg har mye å gi og vi gleder oss til det.
Dag T.
Det gleder meg at du følger med på denne diskusjonen, og jeg håper du vil fortsette i andre anledninger. Noen av oss prøver av og til å diskutere noe annet enn teknikk...

Jeg er også positiv til at du skal åpne for kritikk rettet mot annet enn teknikk og ønsker mer debatt omkring det temaet. Vi får håpe at det foregår på en konstruktiv måte, for et problem her har vært at en kritikk der man våger å påpeke mangler har vært uglesett. Mange har ment at man skal være positiv eller holde kjeft. Jeg er spent på å se hvordan du mener man skal balansere mellom ærlighet og oppmuntring.

Du har rett som du svarer lenger opp, at dette har mye med språkbruk å gjøre, og i et stort forum som dette vil vi aldri kunne oppdra alle i en retning.

Ellers ser jeg frem til dine spalte. Jeg kommer sikkert til å være uenig i mangt, men det er bedre å stå overfor en man er uenig med enn en meningsløs tåkedott.
Caroline M. S.
Jeg henger meg på her og ønsker deg velkommen. Ser fram til nye tjenester/funksjoner. Jeg har nesten ikke vært innom Dotten på et halvt år og ville neppe oppdaget denne tråden om det ikke var for at jeg trengte hjelp til et skjermproblem. Skal følge bedre med fremover. :-)
Dag T.
Ja, jeg håper du blir bedre .-)
Line Kristin W.
Mange takk for fyldig svar!
Det skal bli spennende å følge utviklingen i tiden som kommer, - ikke minst ser også jeg med interesse frem til utdyping og debatt rundt temaet 'kritikk' (uten tåkeprat ;-)
Ann F.
Jeg sitter med samme følelse som Line Kr. Woldbeck - også jeg ser med interesse frem til utdyping og debatt omkring temaet kritikk.
Du sier, hvis jeg forstår deg riktig, at du primært tenker på en kritikk som ikke primært favner teknikk, men som omhandler å OPPFATTE og FORMIDLE bilder per se.

Det er vel ikke til å se bort fra, at et visst grunnleggende grep på fototeknikken skal til for å få bildet til å bli som man vil, klare å utrykke visuelt det man ønsker, det nå være seg en vakker sommerdag eller hva som helst annet, så de to kan definitivt ikke skilles helt ad.
Men det er muligens behov for kritikkvarianter som går på 1) teknikk, bruk, beherskelse og utførelse - med tanke på å nå det ønskede uttrykket; og 2) bildets innhold og kommunitaktive onnhold per se.
Det er også viktig å huske at man må tross alt lære å krabbe før man kan gå - enn si løpe. En nybegynner skal og bør ikke møtes med samme kritikkregime som en som har vært med en stund. Men det er vel kanskje nettopp nybegynneren som kan ha størst behov for teknikktips?

Åkkesom - velkommen ombord, det kan bli interessant å se hvilken vei foto.no nå slår inn på! Det har vært en del bøljer og bråk de snart 6 årene jeg har vært medlem, mitt personlige ønske til (hele) redaksjonen som sådan, er at dere er raske til å reagere på henvendelser fra medlemmene, til å slå ned på personangrep og ufinheter som måtte forekomme i diskusjoner og bildekommentarer, og at dere kommer med klare retningslinjer - alle sammen - og med de _samme_ retningslinjene, slik at man som medlem kan føle en klar styring mot samme mål fra hele redaksjonen. Med meget stor takhøyde for meningsulikheter, mål og veier, men aldri med ufinheter.
Og med det gode foto og veien mot å oppnå det, som et ufravikelig sentrum.

/Ann Forberg
#17
#17
Aase Marit W.
Hei,

Det har vært spennende å lese gjennom denne tråden, og særlig spennende å lese innleggene fra deg, Robert Meyer! De fyller meg med forventning til utviklingen i tiden fremover her på dotten!!! Forventning om et levende miljø hvor deltakere i alle kategorier kan føle seg hjemme, hvor det er rom for alle fra profesjonelle og erfarne fotografer til folk som nettopp har funnet seg en ny hobby og ønsker å lære og utvikle seg. Ikke minst håper jeg på et enda mer aktivt diskusjonsforum, hvor det er et større spenn i type diskusjoner. Jeg synes dotten er et flott fotosted, først og fremst på grunn av en rekke engasjerte og meget kunnskapsrike medlemmer, som villig og gjerne deler sin kunnskap, slik at andre kan dra fordel av den. Men jeg tror også det er mye potensiale til at stedet blir et enda mer levende og aktivt sted, som viser mer spennvidden i det som opptar folk - og også i et klima hvor flere føler for å delta. En skulle tro at f.eks. diskusjonsforumet kunne ha mye mer aktivitet enn det i dag har.

Jeg vet ikke om det er tanken, men jeg kunne også ønske meg at medlemmer av redaksjonen også, i større grad, kunne bidra ved innspill i eksisterende diskusjoner og også ved å starte diskusjoner om aktuelle emner. Det kunne også vært interessant om redaksjonen gjorde ulike ting som f.eks. å ukentlig finne et bilde på galleriet/kritikken som på en eller annen måte utmerker seg, og så starte en diskusjon på basis av det med noen innledende ord for å si noe om hva en kunne tenke seg diskutert - f.eks. teknikk, analyse, etikk etc. Noe sånt kunne kanskje også inspirere medlemmer til å starte flere typer diskusjoner? Jeg tror at mange flere ville valgt å delta hvis noen bidrar til å ta initiativ og også deltar på en positiv måte. Større deltakelse fra redaksjonens side kan kanskje også gi verdifull innsikt ift videre utforming av stedet?

Du nevner også åpenhet og saklighet. Jeg tror at dette, og ikke minst det å generelt vise hverandre respekt, er forutsetninger for at et nettsted som dette skal fortsette å utvikle seg i positiv retning. Også der kan redaksjonen kanskje ta en mer aktiv rolle enn tidligere? Jeg tenker da både på diskusjonsforumet og ellers. Jeg tror absolutt på åpenhet og ærlighet, men føler ikke at dette behøver å være noen motsetning. Jeg tror at åpenhet og ærlighet som samtidig er positivt ladet, skaper et klima som gjør at mennesker blir motivert, blomstrer og utvikler seg - samme hva det er snakk om. Et klima folk hvor folk får lyst til å være aktive deltakere. Og bare for å være helt klar, med dette mener jeg ikke at dotten skal ta en slik retning som noen dot com fotowebsider har gjort, hvor det kan virke som mer eller mindre all fotokritikk *uansett* er utelukkende positiv, om det er på sin plass eller ikke. Det opplever jeg som uærlig. Sånt bidrar ikke til at folk kan utvikle sine kunnskaper og ferdigheter. Du nevnte f. eks. at kritikk ikke er målet. Det synes jeg er et flott utsagn. Positiv utvikling derimot må vel være et mål, og da kan gjerne det å skape motivasjon, åpenhet, engasjement, fotoglede og større forståelse være delmål. For å legge til rette for dette, og samtidig vekst for foto.no, tror jeg at det i enda større grad må skapes et miljø som oppleves positivt. Jeg tror at det dessverre er en god del mennesker som i dag føler at foto.no ikke utgjør et slikt miljø, noe jeg bl.a. baserer på det faktum at en del velger å kontakte folk pr. melding eller e-post istedet for å poste i forumet.

Jeg har forstått i noen diskusjoner, at noen ønsker seg ganske radikale endringer her. Også at dotten kun skal være for profesjonelle og en gruppe som noen henviser til som seriøse amatører. Dette håper jeg virkelig ikke vil skje, også av åpenbare grunner - som nybegynner ville jeg selv da mest sannsynlig bli bli funnet altfor lett for medlemskap. Det må da være mulig å skape et sted mangfoldig nok til at både erfarne og nybegynnere føler seg hjemme. Det kan imidlertid være at det f.eks. bør gjøres noen grep som muliggjør en stor nok grad av valg av hva man ønsker å se og delta i, slik at de som er misfornøyd med enkelte deler av det som skjer på dotten, kan velge disse bort. Kanskje gjennom at betalende medlemmer på sin profilside kan gjøre enkelte valg?

Lykke til i ny jobb - det blir en spennende tid fremover! :)Mvh,
AaseM. :)
Robert M.
Det ser uit til at vi har mange felles tanker om dette, og det inspirer til å stå på. En god venn sa engang: Du skal ikke kritisere noen du ikke respekterer. Jeg tror det ligger god visdom i dette. Gjensidig respekt for dem som mener noe annet, tror noe annet eller kommer fra en annen kultur - slik som vi også kan fremstå for andre.

Dine ønsker er som mine - og jeg håper vi kan innfri dine ønsker.
#18
#18
Anne W.
Henger meg på gratulasjonene og ønsker deg velkommen som ny ansvarlig redaktør.

Jeg krysser fingre for at du klarer å bidra til at vi får en overvekt av diskusjoner om bildekritikk. Teknikk og utstyr er bra og nødvendig basiskunnskap. Personlig, så er det ikke et perfekt teknisk bilde som gjør at jeg er fornøyd med resultatet. Min motivasjon for å bli bedre, er å lage bilder som uttrykker det jeg ønsker. Det er ikke alltid så lett!!

Lykke til.

Anne Walbeck

#19
#19
Erlend K.
Den nye redaktøren ønskes velkommen. Håper han lever opp til samme engasjement som de øvrige ansvarlige på foto.no. Listen ligger alt høyt for å kunne imponere :-)

På oppfordring om gode råd og ønsker, presenterer jeg noen av mine ønsker:

1) Bildepooler, slik at fotografer med samme interesse kan få et mindre forum å publisere bilder i. David løftet dette frem en gang, og vi fant da tonen.

2) Mulighet for bildedialog (lik diskusjonsstrukturen) under bilder, ikke bare kommentar under kommentar som i dag. Fint med begge mulighetene.

3) Større bredde i det redaksjonelle stoffet. Kanskje utvikle tema slik som aviser har?

4) Tilføre en jury under konkurransene, slik at vi også få fagfotografer e.l. som også kan gi en pris i konkurransen. Det er lov å gi noen bedre premier, kanskje en hovedkonkurranse i året i tilleg til månedens?

5) Det er lov å tenke nytt.

Velkommer til dyst, og lykke til med arbeidet. Glederlig at denne rollen nå har en aktør.
#20
#20
ingeborg w.
Gratulerer med ny stilling. Mitt ønske er hovedsakelig at det skal være plass for alle, både nybegynnere og proffer. Også at den nye redaktøren kommer til å jobbe for at vel skal det gis kritikk, men at den serveres på en ordentlig måte og at den er konkret. Dette bør gjelde også når noen legger inn innmari dårlige bilder. Kommentarer av typen Dette er for dårlig. og ikke noe mer bør unngås fordi det er vanskelig å se hva som kan forbedres. Det er ikke gitt at nybegynnere faktisk ser hva som ikke er bra og vet hvordan det kan gjøres bedre. Da hadde de neppe lagt ut bildet i første omgang.
Leif Y. C.
Det samme gjelder i minst like stor grad for kommentarer av typen Kjempeflott bilde!.

Mvh LYC
André M.
Er enig med både Leif og Ingeborg: Kritikk skal være tydelig (direkthet bidrar til dette) og konstruktiv (hjelpsomhet er fint).

Ubegrunnet ros/slakting er to alen av samme dårlige stykke ;-))

Mvh. André
Åpne uskalert versjon i eget vindu