Transmedial utdanning ved Bilder Nordic

Har du lyst til å utdanne deg til fotograf? Da har du mange valg! For å hjelpe deg litt på veien i forkant av søknadsfristen 15. april, har Foto.no sett nærmere på fire skoler som tilbyr fotoutdannelse.
Bilder Nordic School of Photography hører til samme konsern som NISS, men de fotografiske utdanningsplattformene er svært ulike.

Grunnlegger og daglig leder ved Bilder Nordic, Inge Helland, har sin bakgrunn fra en helt annen verden enn den fotografiske. Etter ni år med forskjellige studier på høyskole og universitet, samt syv år i Luftforsvaret, tok han seg et friår og reiste jorden rundt alene med kameraet. Her begynner forhistorien til Bilder Nordic. Da Helland kom tilbake til Norge, var han nemlig på utkikk etter en skole som kunne tilby et grunnleggende studium i fotografi. Det fant han ikke, og endte etter hvert opp med å starte skolen Bilder Nordic.

Teknikk og kommunikasjon
Bilder Nordic kan du søke plass på en halvårig eller ettåring fotoutdannelse (kveld), i tillegg til en toåring fotografutdannelse. Skolen tar sikte på å danne en grunnplattform i de to første tilbudene, samt den første delen av det toårige programmet, som består av en teknisk del hvor man blant annet lærer om lyssetting og Photoshop. Grunnplattformen bygges også opp av en kreativ utvikling med undervisning i blant annet billedkommunikasjon og porteføljeutvikling.
- Billedkommunikasjon handler om alt fra det elementære ved komposisjon, persepsjon av former og fasonger, til fargelære og hvordan vi leser og fortolker bilder. Forskjellige workshops gir studenten innblikk i ulike fotografiske sjangere og sider ved fotografens verden. I andre semester dreier det seg mye om kommunikasjon og videreføring av teknikk. Vi ser nærmere på de tekniske kravene til de forskjellige sjangerne som Photoshopteknikker for reklamefotografer og retusjering for motefotografer. Vi tar for oss de mest vanlige arbeidsforholdene som vi vet at fotografer kan komme opp i, forteller Helland.

Et fotografi kan være så uendelig mye mer enn et formalt uttrykk. I tillegg til en innføring i ulike fotografiske teknikker, vektlegger Bilder Nordic en annen viktig del ved fotografiet, nemlig historiefortelling.
- Vi begynner enkelt med en kort innføring i sosiologi og antropologi. Som dokumentarfotograf bør du ha en viss forståelse for hvordan mekanismene i samfunnet fungerer. Det narrative handler om en felles forståelse for hvordan mennesker kommuniserer. Vi tar for oss budskapsformidling og massekommunikasjon, hvordan man bygge opp et budskap, en dramaturgi og visuell formidlingen av ord, forklarer Helland.

Fra konvergerende til divergerende tenkning
Tidligere har pedagogikken ved Bilder Nordic vært basert på såkalt konvergerende tenkning, noe de fleste undervisningsopplegg er, nemlig at en student får en generell grunnutdanning før han eller hun spesialiserer seg. Fra og med i år har Bilder Nordic snudd opp ned på den pedagogikken. Nå er det nemlig studentene selv som bestemmer sitt egen utgangspunkt i det andre skoleåret.
- Istedenfor å tenke fag med læringsmål og øvingsoppgaver, setter vi prosjektene til studentene helt øverst. Pedagogikken er bygd opp rundt fem stikkord gjennom hele andre skoleåret: people, objects, places, encounters og environment. Studentene velger egne prosjekter ut ifra hvilken retning de selv ønsker å bevege seg, deretter bygger vi leksjonene rundt dette utgangspunktet. På den måten setter vi oppgavedefinisjonen først, og fokuserer mer på den kreative prosessen, forklarer Helland.

Han sier at kvaliteten har eksplodert i arbeidene til den klassen som nå går gjennom den nye strukturen.
- Ved å kaste ut den gamle strukturen, og sette egendefinerte prosjekter først, blir fokuset på hvordan den enkelte kan anvendes i bransjen, og ikke hvilken bransje man bør gå inn i, påpeker Helland.

Opptak
For å sikre deg en av de 44 studieplassene på det toårige studieprogrammet ved Bilder Nordic bør du ha tenkt nøye gjennom hvorfor du vil bli fotograf.
- På grunnutdanningen er det rullerende opptak. Vi vurderer søkerne etter visse kvalifikasjonskrav slik at vi føler oss sikre på at søkerne vil få et utbytte av studiet, og at de vil klare å gjennomføre det. Søkerne sender inn en billedserie på 10 bilder, vitnemål, CV og attester. På den 2-årige linjen er opptaket basert på innsendt portefølje, motivasjonssøknad, visuell CV og en opptaksprøve hvor de kan velge forskjellig tematikk, sier Helland.

Deretter blir et utvalg av vordende studenter invitert til en opptakshelg hvor de kan bli bedre kjent med skolen og vise versa. 44 av disse blir tatt opp som studenter.
- Det er omtrent 60 norske og internasjonale utøvere i undervisningsnettverket ved Bilder Nordic, det være seg fotografer, bilderedaktører, ADer, retusjører og skribenter. Men den største utfordringen vi har som fotoskole i dag er faktisk ikke å finne kompetente lærere, men å finne mennesker som har en klar motivasjon for hvorfor de vil studere fotografi, sier Helland.

Smeltedigel
Wegar Berg Gundersen begynte på Bilder Nordics halvårige kurs høsten 2010. Nå er han student ved andre semester på den toårige fotolinjen. Berg Gundersen har et klart mål for sin fotografiske karriere. Det var derfor han valgte Bilder Nordic, og skolen valgte ham.
- Bilder Nordic er den eneste fotoskolen i Norge hvor man kan velge fordypning i motefotografi. Dessuten kjente jeg noen som allerede hadde gått der, og de anbefalte skolen. Bilder Nordic er kanskje den skolen som har flest workshops og samarbeid med fotografer som i stor grad fremdeles jobber i bransjen, både i Norge og internasjonalt, forklarer han.

Bilder Nordic kan studentene være alt fra 18 til 70 år. Like mye av læringen skjer nemlig utenfor klasserommet.
- Vi er opptatt av å skape en smeltedigel av kreative mennesker i klasserommet som kan ha stor fellesnytte av hverandre. Derfor legger vi ikke nødvendigvis så mye vekt på hvor flink du er til å fotografere når du søker. Det å ta et bilde er den enkle siden ved fotograferingen. Det er ikke alle som klarer å finne de virkelig gode prosjektene, påpeker Helland.

Formidling og nye medier
Bilder Nordic legger vekt på fotografens bruk av nye medier i formidlingssammenheng. Helland tegner et forklarende bilde.
- Selv om du er verdens beste til å spille gitar, så betyr det ikke så mye dersom du kun sitter i mammas kjeller og øver. Du må lære deg å kommunisere uttrykket ditt. I avgangsprosjektet kaster vi studentene rett ut i alle sidene ved prosjektstyring; søknader til Fritt Ord, sponsorer, samarbeid og redigering av utstillinger.

Berg Gundersen kan bekrefte at studiet ved Bilder Nordic til tider kan være veldig intersivt.
- Men for meg kan ofte et slikt kreativt kaos være den perioden jeg lager best bilder, sier han.
Et eksempel på hvor bratt læringskurve en student kan få ved Bilder Nordic er Fery Nourkami. Fotostudentens bidrag til avgangsprosjektet NORWAYnext har fått mye oppmerksomhet både fra VG og TV2 da hun fikk representanter fra over hundre nasjonaliteter til å la seg fotografere på slottstrappen – sammen med kronprins Haakon Magnus.

Store muligheter
Selv om det vanligvis er utfordrende for nye fotografer å komme seg frem, er det i dagens samfunn allikevel større – og nye muligheter for å kommunisere budskap til mange mennesker enn tidligere.
- Hvis du skulle nå 20 millioner mennesker før i tiden, måtte du få publisert arbeidene dine i National Geographic eller The New York Times, men i dag kan man som enkeltperson nå millioner av mennesker gjennom medieproduksjoner. Vi blir mer og mer et visuelt samfunn med en direkte kommunikasjon fordi media blir mer og mer sosialisert. I fremtiden vil det bli større etterspørsel etter visuelle kommunikatører. Noen sier at det er tøft for fotografer i dag. Jeg vil si at det aldri har vært større omsetning av bilder enn det er i dag på grunn av digitale verktøy, mener Helland.

Nye og gamle uttrykk
Det fotografiske mediet har alltid vært i utvikling. Nå er det ikke lenger noen debatt rundt forholdet mellom det analoge og det digitale uttrykket. Men det som preger det fotografiske mediet i dag er de ulike måtene fotografier kan formidles på.
- Ved Bilder Nordic setter vi fokus på nye medieformater og transmediale produksjoner. Vår pedagogiske filosofi går ut på at studentene må jobbe på tvers av formatene. Dersom du ønsker å jobbe for VG må du nå forholde deg til at VG i dag publiseres som avis, på nett og i iPad-format. De arbeidene du lager som fotograf må kunne vises på tvers av plattformer, derfor må du også tenke annerledes når du fotograferer. Du må for eksempel tenke sekvenser fordi det tillates mange flere bilder på en nettplattform enn i en avis, forklarer Helland.

Men hva med de mer tradisjonelle fotostudentene? Er det plass til mørkeromsentusiastene ved den transmediale skolen Bilder Nordic?
- Vi bygde faktisk mørkerom på skolen i fjor. Så selv om vi på Bilder Nordic er progressive på formater, er det også en erkjennelse av at det fortsatt er en følelse rundt det analoge fotografiet i stil og uttrykksform. Når du som student etter hvert finner din plass, er det kanskje nettopp det verktøyet som er det viktigste for deg. Det er en skjønnhet i imperfeksjonene til det analoge formatet, innrømmer Helland.

Businessperson
Hvis du velger deg fotografyrket bør du i utgangspunktet være klar for en usikker og uforutsigbar hverdag. Helland påpeker at det ikke nødvendigvis er de studentene som er flinkest visuelt sett som lykkes i yrket.
- Man går inn i en verden hvor man i stor grad må stå på egne bein. Det er en tøff jobb. Det er ofte de studentene som har en helhetlig forståelse av det å være en profesjonell yrkesutøver som lykkes. Man bør også være en businessperson for å klare seg som fotograf. Mange av kveldsstudentene ved Bilder Nordic klarer seg i etterkant fordi de er voksne mennesker som kommer fra andre karrierer. Det er de talentfulle menneskene som kommer rett fra videregående som har den største utfordringen når de skal møte denne hverdagen. Jeg anbefaler dem ofte å søke en assistentstilling, sier Helland.

Berg Gundersen forteller at det ved den toårige linjen ved Bilder Nordic er et eget fag hvor man får undervisning i hvordan man oppretter seg som fotograf gjennom føring av økonomi og regnskap, informasjon om foto og opphavsrett.
- Det er jo en fin startpakke å få med seg før man kaster seg ut i arbeidslivet. Når jeg er ferdig på Bilder Nordic håper jeg å kunne få jobbe med mote- eller kunstfoto. Jeg skal prøve å finne en assistentjobb hos en etablert fotograf, og samtidig ha egne prosjekter på gang. Eller så stikker jeg til New York og tar en Bjørn Opsahl, bare minus Tyra Banks denne gangen, sier Berg Gundersen med et smil.

Innovativ og pågående
Bilder Nordic kan skilte med tidligere studenter som har klart å gjøre seg bemerket som fotografer.
- Motefotograf Solveig Selj er en av de fotografene som har forstått mekanismen rundt de sosiale mediene og nye medieproduksjoner. På den måten klarer hun å konkurrere med de tradisjonelle fotografene, forteller Helland.

Han påpeker at det kan være tyngre å gjøre seg gjeldende innen den fotojournalistiske verdenen. Det tar det litt lenger tid å bygge seg opp en stemme, men utholdenhet kan lønne seg.
- Tidligere student ved Bilder Nordic, Jimmy Linus, ringte til fotografene i D2 i ett år og spurte om han kunne være med på opptak. Etter hvert fikk han sitt første oppdrag, og nå er han fast frilanser for D2.

Hellands råd til kommende fotostudenter er å være motivert og å forstå den verdenen du går inn i som fotograf.
- Du må også se at det er store muligheter innen det fotografiske yrket hvis du angriper det riktig. Sett deg inn i hvordan de forskjellige skolene angriper fotografi. Det er nemlig et enormt stort fagfelt, og det er enormt mange muligheter å gå frem på, avslutter Helland.

For mer informasjon om Bilder Nordic School of Photography, se: www.bildernordic.no

For å se flere av studentarbeidene til Wegar Berg Gundersen, se: //wegar.carbonmade.com/


I 2011 er følgende fotografer på skolens progam:
Tim Walker (UK) - Valerie Phillips (UK) - Marcus Bleasdale - Damian Heinisch - Hans Olav Forsang - Isidor Åstrøm - Peter Dench (UK) - Stephanie Sinclair (US) - Bård Ek - Kjell Brustad - Arno Minkkinen (US) - (US) - William Ropp (FR) - Cheryl Newman (editor,UK) - Alexander Hagstadius - Ashley Cameron (UK) - Jørgen Gomnæs - Jim Casper (FR) - Bo Bergstrøm (art director, SV) - VII Photo (US) - Massimo Leardini - Berghs School of Communication (SV) - L.P. Lorentz - Hans Otto Nesbø - Ivan Rios - Bjørn Opsahl - Robert Sannes - Julie Pike - Lauren Wendle (publisher, US), Ivar Greftegreff, Amber Terranova (US) og Brian Storm (US).
Wegar Berg Gundersen - Studentarbeid
Studentarbeid
Wegar Berg Gundersen
Wegar Berg Gundersen - Studentarbeid
Studentarbeid
Wegar Berg Gundersen
Pastisj på Helmut Newton
 - Wegar Berg Gundersen
Wegar Berg Gundersen
Hebe Robinson -
Hebe Robinson
Del av prosjektet NORWAYnext
Ingvil S. Ljones -
Ingvil S. Ljones
Del av prosjektet NORWAYnext
Johnny Vaet Nordskog -
Johnny Vaet Nordskog
Del av prosjektet NORWAYnext
Kristin Stoeng -
Kristin Stoeng
Del av prosjektet NORWAYnext
Kristin Svanæs -
Kristin Svanæs
Del av prosjektet NORWAYnext

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Atle G.
Hei Roger, de har faktisk hatt skole her i Bergen, men her gikk de under et annet navn. Du kan jo bare følge linken jeg har lagt ut her.

Fredrik, det er selvfølgelig forvirrende når et firma jobber under flere navn, men følger du denne linken: http://www.utdanningshuset.no/studier/foto og leser det som står på denne siden, så ser du at de nå også driver på i Trondheim. De hadde også skole her i Bergen, men av grunner jeg godt forstår, var ikke kurset noe suksess her. At de får tak gode lærer krefter har jeg aldri benektet. Men dessverre er ikke det nok for å lage en god skole. ?
8.4.2011
Fredrik M.
Hva er det du vrøvler om, Atle? Denne skolen finnes kun i Oslo og det er ikke en useriøs skole, den er tvert imot drevet av kompetente folk som vet hva de driver med, masse spennende fotografer og andre mediepersoner som blir hyret inn til Workshops osv.
4.4.2011
Roger P.
Har de noen gang hatt skole i Bergen ?
3.4.2011
Atle G.
Jeg gikk på denne skolen i Bergen 2006/2007 og underviste der i 2007. Styr unna dette, dette er useriøst! Har aldri vært borti en så innkopitent ledelse og mangel på faglig kunnskap og organisering!
1.4.2011
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu